Wzór całorocznej zgody rodziców na wycieczkę doc ikona ikonka pdf

paragraf1 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, zgoda na wykorzystanie nr telefonu i e-mail.   ikonka pdf

paragraf1  Wzór zamówienia przewozu doc ikona ikonka pdf
Wzór potwierdzenia zamówienia przewozu doc ikona ikonka pdf

paragraf1 Wzór zgody rodziców na wycieczkę doc ikona ikonka pdf

paragraf1 Protokół klasyfikacji semestralnej i rocznej doc ikona ikonka pdf

paragraf1 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych   doc ikona
  Karta realizacji projektu edukacyjnego   doc ikona
  Propozycje tematów projektów edukacyjnych   ikonka pdf

paragraf1 Wzór informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych ucznia dla rodzica. doc ikona ikonka pdf
Wzór karty wycieczki doc ikona ikonka pdf

paragraf1 Wzór uzasadnienia oceny nagannej doc ikona ikonka pdf

paragraf1 Wzór informacji o ocenach ucznia Szkoły Podstawowej dla rodzica. doc ikona ikonka pdf

 

paragraf1 Wzór informacji o ocenach  ucznia Gimnazjum dla rodzica. doc ikona ikonka pdf